Børeneredens definition af læreplaner
Publiceret den 12. september 2016

 

Definitionerne er implementeret i Børneredens hverdag. Inde/ude på ture og på projekter.

  • Børneredens beskrivelse af hverdagen i velkomstfolderen
  • Børneredens daglige skriftlige og billedlige dokumentation
  • Evaluering af læreplaner, læs afsnit under evaluering af læreplaner
  • Børneredens projektmapper
  • Børneredens dokubøger

Definition af sprog
Vi forstår sproget som et redskab til at kommunikere og til at vise vores følelser,ønsker og behov med. Desuden bruges sproget som et redskab til at skabe relationer til andre, herunder både at modtage og udtrykke, hvordan andre og vi selv har det fysisk og psykisk. Sprog og kultur indvirker gensidigt på hinanden, hvor sproget anvendes til forståelse, videnstilegnelse og verdensopfattelse. Sprog er tale- og skriftsprog, mimik, krops- og billedsprog, stemmeføring, tal, bogstaver, symboler og piktogrammer.

Definition af krop og bevægelse
Vi forstår krop og bevægelse som fysisk og psykisk at kunne mærke egne grænser og dermed erhverve sig kontrol over egen krop gennem sanselig og fysisk aktivitet. At have kendskab til velværets betydning for et godt og sundt samspil med omgivelserne, hvor krop og bevægelse er grundlaget for kommunikation, følelser,samarbejde og identitetsopfattelse.

Definition af natur og naturfænomener
Vi forstår natur og naturfænomener som dét at kunne glædes ved, respektere og forstå naturen og dens store kræfter, men også skrøbelighed. Gennem sanselige oplevelser og eksperimenter bliver naturen en kilde til leg, udforskning og viden om sammenhænge, modsætninger, tal, rækkefølger og mængder. Dette øger interessen for naturen samt bevidstheden om at værne om miljøet.

Definition af sociale kompetencer
Vi forstår at fundamentet for at kunne udvikle sociale kompetencer er dét at kunne give udtryk for egne behov og følelser, få tryghed og omsorg samt blive mødt med anerkendelse og respekt for den, man er. For at kunne samarbejde i et forpligtende fællesskab kræver det, at man kan udvise empati, tolerance og kende til demokratiske værdier og normer.

Definition af kulturelle udtryksformer og værdier
Vi forstår kulturelle udtryksformer og værdier som et udtryk for forståelse af – og tilgang til verden. Varierede udtryksformer medvirker til en bredere forståelse af omverden og egne potentialer. De kulturelle udtryksformer og værdier, så som litteratur, teater, musik, tegning, film, sang, mad, traditioner, billeder, religion, medier og sport vil berige udviklingen af tolerance, respekt, forståelse og rummelighed.

Definition af barnets alsidige personlige udvikling
Vi forstår den alsidige personlige udvikling som at give plads til at være selvstændig, stærk, alsidig, initiativrig og velfungerende i en social sammenhæng. Anerkendelse, følelser og værdsættelse skaber motivation, fantasi, kreativitet og selvværd. Det medvirker til at kunne forstå samspillet og de konflikter der kan opstå i et fællesskab, hvilket giver overskud til at se verden som sjov, spændende og underlig.