Forpligtende netværksledelse

I Lyngby-Taarbæk Kommune er dagtilbuddene organiseret i en netværkledelsesstruktur. Vuggestuen Børnereden er en del af et netværk, der består af 7 dagtilbud. Netværket hedder Virum-Sorgenfri Netværket (VSN).

Lederne af dagtilbuddene i VSN indgår i et forpligtende samarbejde. Ansvarsområder fordeles mellem lederne med tanken på videre videndeling og deraf en optimal adgang til fælles ressourcer og kompetencer. Souscheferne og de dagligt pædagogisk ledere mødes jævnligt i grupper og sparrer; Primært om pædagogiske tiltag, der involverer aktiviteter for børn og personale på tværs af dagtilbuddene.  

”Science i Børnehøjde” og ”Dyr i Danmark” er eksempler på tidligere projekter, hvor VSN har holdt sparringsmøder og deltaget i kompetence udviklende kurser i fællesskab flere gange i løbet af året. 2015-16 vil byde på projekterne: ”Danmark bedste læringsmiljø med fokus på inklusion af alle børn i VSN” med fokus på en forbedring af de pædagogiske læringsmiljøer og –stile, ”Natur og Kunst”, samt ”Digitale Læringsmaterialer – en del af et inkluderende læringsmiljø”.

Mindre personalegrupper på tværs af netværket mødes for at give sparring, ny faglig viden, og for at inspirere til videre planlægning af forskellige pædagogiske tiltag. Emner som drøftes i disse grupper er blandt andet Systemisk Analyse af Læringsmiljøer (SAL), Aktionslæring (AL), de ovenover nævnte projekter, den pædagogiske læreplan, samt praksisformidling.

Ovennævnte vil være med til at styrke de ansattes faglighed og professionelle tilgang til arbejdet med børnene. I VSN vil samarbejdet være med til at udfordre os til at tænke nyt og dygtiggøre os i forhold til forskellige arbejdsmetoder i dagtilbuddene på alle niveauer.

De syv dagtilbud i VSN er: Børnehuset Mælkevejen, Vuggestuen Kaplegården, Børnehuset Fuglsang, Vuggestuen Villa Furesø, Børnehuset Humlehuset, Børnehuset Spurvehuset og Vuggestuen Børnereden.