Retningslinjer for samvær med børn

Her kan I læse om retningslinjerne for samværet med børnene i vuggestuen Børnereden.

I september 2019 gennemgik personalegruppen retningslinjerne.

I november 2019 gennemgik bestyrelsen retningslinjerne.